Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen heeft tot taak om:

  • de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse Corporate Governance Code te bevorderen en
  • de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de Code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

29-06-2016

Gezamenlijke verklaring groep van vijf voorzitters

Op vrijdag 24 juni jl. zijn de voorzitters van de corporate governance commissies uit Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland bijeengekomen in Venetië om te spreken over de rol van corporate governance codes. De vijf voorzitters hebben besloten om op reguliere basis bijeen te komen om ideeën en ervaringen uit te wisselen ten aanzien van 1) actuele...

Lees verder