Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen heeft tot taak om:

  • de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse Corporate Governance Code te bevorderen en
  • de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de Code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

03-08-2016

Publicatie voorstel toepassing Code op one tier boards

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code publiceert vandaag het consultatiedocument met een voorstel voor de toepassing van de herziene Corporate Governance Code door vennootschappen met een one tier board. Alle stakeholders en geïnteresseerden, zijnde ook niet-schragende partijen, worden uitgenodigd om in deze periode een reactie uit te brengen op dit consultatiedocument. De...

Lees verder