Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie (die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen) heeft tot taak: de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen; en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de corporate governance code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

01-05-2014

werkprogramma 2014

Vandaag presenteert de commissie haar werkprogramma voor 2014 op deze website. De commissie kondigt in dit document aan dat 2014 in het teken zal staan van de start van een evaluatie van de code. Zij betrekt daarbij de schragende partijen die bestuurders, aandeelhouders, commissarissen en werknemers vertegenwoordigen. De internationale ontwikkelingen krijgen speciale aandacht en de...

Lees verder