Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen heeft tot taak om:

  • de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse Corporate Governance Code te bevorderen en
  • de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de Code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

09-09-2016

Recente ontwikkelingen publieke debat over beloningen en de Code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft kennisgenomen van de visie van de minister van Financiën zoals is verwoord in het artikel in de Volkskrant van 8 september jl.. Vanuit de Commissie zijn we blij met alle bijdragen aan het debat ten aanzien van de inhoud van een herziene Corporate Governance Code. De Commissie reageert niet inhoudelijk op reacties en input die we...

Lees verder