Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie (die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen) heeft tot taak: de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen; en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de corporate governance code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

08-06-2016

Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op woensdag 8 juni 2016 heeft de Commissie deelgenomen aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de herziening van de Code. Ter voorbereiding van dit gesprek heeft de Commissie een position paper opgesteld. Het position paper treft u hier aan.

Lees verder