Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie (die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen) heeft tot taak: de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen; en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de corporate governance code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

20-11-2015

Consultatiedocument herziening Corporate Governance Code begin 2016 verwacht

Den Haag – Naar aanleiding van het eerder dit jaar gedane verzoek door de schragende partijen, werkt de Monitoring Commissie Corporate Governance Code sinds enkele maanden aan een consultatiedocument met voorstellen voor herziening van de Corporate Governance Code. De voorstellen in dit document komen tot stand mede op basis van input vanuit alle schragende partijen (VNO-NCW, VEUO,...

Lees verder