Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen heeft tot taak om:

  • de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse Corporate Governance Code te bevorderen en
  • de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de Code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

29-09-2016

Consultatieperiode voorstel toepasbaarheid Code op one-tier boards afgerond

Op 28 september jl. is de consultatieperiode voor het voorstel omtrent de toepasbaarheid van de Corporate Governance Code (de Code) op vennootschappen met een one-tier board afgerond. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code (de Commissie) dankt iedereen die de tijd en moeite heeft genomen om een reactie te geven en zal deze met interesse...

Lees verder