Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie (die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen) heeft tot taak: de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen; en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de corporate governance code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

09-04-2014

Nieuwe secretaris

Sinds het begin van deze maand heeft de commissie een nieuwe secretaris: Kim van Kalleveen, MA. Zij is als beleidsmedewerker werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken, directie Ondernemerschap. Het secretariaat bestaat nu uit twee dames: Kim van Kalleveen en Charlotte Wolff.

Lees verder